Quay lại "Nha Môn"


Member
Số lượt cảm ơn:
Số coin:
Tham gia: 01/01/1970
[UPDATE] [CÁC TÀI KHOẢN BỊ KHÓA TRÊN DIỄN ĐÀN]

14/02/2017 09:49:51
47986 lượt xem

Kính thưa chư vị tướng quân, người xưa có câu: Quốc có Quốc pháp - Gia có Gia quy, và với Diễn đàn Tam Quốc Truyền Kỹ cũng vậy!

Và đây là NỘI QUY CỦA CHÚNG TA: http://diendan.slg.vn/post/277-noi-quy-dien-dan

Khi các bạn tham gia Diễn đàn, nghĩa là các bạn đã đồng ý với các Nội quy đã được đặt ra.

Chính vì thế, tất cả các trường hợp tài khoản trên Diễn đàn bị khóa đều vì lý do duy nhất là vi phạm nội quy mà Diễn đàn đã đặt ra.

Topic này được lập ra để thông báo khóa các tài khoản + lý do.

Các trường hợp Khiếu kiện có thể trao đổi trực tiếp ngay tại topic này.

Các trường hợp đã biết luật nhưng vẫn cố tình vi phạm hoặc lập clone vào khiêu khích sẽ nhận được các hình thức xử phạt sau:

- Khóa tài khoản Diễn đàn.

- Không được tham gia bất kỳ event nào trên Diễn đàn.

- ....

 

TOPIC NÀY CHỈ DÀNH CHO MOD -SMOD- ADMIN COMMENT, CÁC TRƯỜNG HỢP KHÁC CỐ TÌNH COMMENT SẼ BỊ XÓA! TÁI PHẠM BỊ KHÓA TÀI KHOẢN VĨNH VIỄN!

Thân mến!

Thanks  

Phan Ca
Mode
Hoàng Đế
Số bài viết: 1021
Số lượt cảm ơn: 57
Số coin: 5390
Tham gia: 12/06/2017

03/10/2017 09:52:34


Thông báo khóa :

Tài khoản : Líc

Lí do : vi phạm chữ kí

Thời gian khóa : 7 ngày

Link nội quyhttp://diendan.slg.vn/post/277-noi-quy-dien-dan

 

 


NẾU CÁC BẠN GẶP LỖI GÌ VUI LÒNG INBOX FANPAGE : https://www.facebook.com/TamQuocTruyenKySLG/

VÀ GỞI MAIL HỖ TRỢ : hotro@slg.vn - Chi tiết : http://tamquoctruyenky.vn/tin-tuc/bai-viet/thong-bao-ve-viec-ho-tro-tai-khoan


Phan Ca
Mode
Hoàng Đế
Số bài viết: 1021
Số lượt cảm ơn: 57
Số coin: 5390
Tham gia: 12/06/2017

03/10/2017 09:54:44


Thông báo khóa :

Tài khoản : Gã Du Mục

Lí do : đặt tiêu đề không đúng nội quy

Thời gian khóa : 7 ngày

Link nội quy : http://diendan.slg.vn/post/277-noi-quy-dien-dan


NẾU CÁC BẠN GẶP LỖI GÌ VUI LÒNG INBOX FANPAGE : https://www.facebook.com/TamQuocTruyenKySLG/

VÀ GỞI MAIL HỖ TRỢ : hotro@slg.vn - Chi tiết : http://tamquoctruyenky.vn/tin-tuc/bai-viet/thong-bao-ve-viec-ho-tro-tai-khoan


Phan Ca
Mode
Hoàng Đế
Số bài viết: 1021
Số lượt cảm ơn: 57
Số coin: 5390
Tham gia: 12/06/2017

03/10/2017 09:55:39


Thông báo khóa :

Tài khoản : colcol46

Lí do : spam

Thời gian khóa : 15 ngày

Link nội quy : http://diendan.slg.vn/post/277-noi-quy-dien-dan


NẾU CÁC BẠN GẶP LỖI GÌ VUI LÒNG INBOX FANPAGE : https://www.facebook.com/TamQuocTruyenKySLG/

VÀ GỞI MAIL HỖ TRỢ : hotro@slg.vn - Chi tiết : http://tamquoctruyenky.vn/tin-tuc/bai-viet/thong-bao-ve-viec-ho-tro-tai-khoan


Phan Ca
Mode
Hoàng Đế
Số bài viết: 1021
Số lượt cảm ơn: 57
Số coin: 5390
Tham gia: 12/06/2017

10/10/2017 09:47:41


Thông báo khóa :

Tài khoản : hải toa

Lí do : đặt chữ ký vi phạm nội quy, coi thường lăng mạ thành viên khác

Thời gian khóa : vĩnh viễn

Link nội quy : http://diendan.slg.vn/post/277-noi-quy-dien-dan


NẾU CÁC BẠN GẶP LỖI GÌ VUI LÒNG INBOX FANPAGE : https://www.facebook.com/TamQuocTruyenKySLG/

VÀ GỞI MAIL HỖ TRỢ : hotro@slg.vn - Chi tiết : http://tamquoctruyenky.vn/tin-tuc/bai-viet/thong-bao-ve-viec-ho-tro-tai-khoan


Phan Ca
Mode
Hoàng Đế
Số bài viết: 1021
Số lượt cảm ơn: 57
Số coin: 5390
Tham gia: 12/06/2017

10/10/2017 12:23:50


Thông báo khóa :

Tài khoản : anhempro

Lí do : coi thường lăng mạ thành viên khác

Thời gian khóa : vĩnh viễn

Link nội quy : http://diendan.slg.vn/post/277-noi-quy-dien-dan


NẾU CÁC BẠN GẶP LỖI GÌ VUI LÒNG INBOX FANPAGE : https://www.facebook.com/TamQuocTruyenKySLG/

VÀ GỞI MAIL HỖ TRỢ : hotro@slg.vn - Chi tiết : http://tamquoctruyenky.vn/tin-tuc/bai-viet/thong-bao-ve-viec-ho-tro-tai-khoan


Phan Ca
Mode
Hoàng Đế
Số bài viết: 1021
Số lượt cảm ơn: 57
Số coin: 5390
Tham gia: 12/06/2017

10/10/2017 12:28:00


Thông báo khóa :

Tài khoản : Duẩn

Lí do : spam

Thời gian khóa : 15 ngày

Link nội quy : http://diendan.slg.vn/post/277-noi-quy-dien-dan


NẾU CÁC BẠN GẶP LỖI GÌ VUI LÒNG INBOX FANPAGE : https://www.facebook.com/TamQuocTruyenKySLG/

VÀ GỞI MAIL HỖ TRỢ : hotro@slg.vn - Chi tiết : http://tamquoctruyenky.vn/tin-tuc/bai-viet/thong-bao-ve-viec-ho-tro-tai-khoan


Phan Ca
Mode
Hoàng Đế
Số bài viết: 1021
Số lượt cảm ơn: 57
Số coin: 5390
Tham gia: 12/06/2017

12/10/2017 04:20:58


Thông báo khóa :

Tài khoản : Itm01

Lí do : coi thường nội quy diễn đàn, tái phạm ban vĩnh viễn

Thời gian khóa : 15 ngày

Link nội quy : http://diendan.slg.vn/post/277-noi-quy-dien-dan


NẾU CÁC BẠN GẶP LỖI GÌ VUI LÒNG INBOX FANPAGE : https://www.facebook.com/TamQuocTruyenKySLG/

VÀ GỞI MAIL HỖ TRỢ : hotro@slg.vn - Chi tiết : http://tamquoctruyenky.vn/tin-tuc/bai-viet/thong-bao-ve-viec-ho-tro-tai-khoan


Phan Ca
Mode
Hoàng Đế
Số bài viết: 1021
Số lượt cảm ơn: 57
Số coin: 5390
Tham gia: 12/06/2017

13/10/2017 10:35:09


Thông báo khóa :

Tài khoản : Gã Du Mục

Lí do : đặt tiêu đề không đúng nội quy

Thời gian khóa : 15 ngày

Link nội quy : http://diendan.slg.vn/post/277-noi-quy-dien-dan


NẾU CÁC BẠN GẶP LỖI GÌ VUI LÒNG INBOX FANPAGE : https://www.facebook.com/TamQuocTruyenKySLG/

VÀ GỞI MAIL HỖ TRỢ : hotro@slg.vn - Chi tiết : http://tamquoctruyenky.vn/tin-tuc/bai-viet/thong-bao-ve-viec-ho-tro-tai-khoan


Phan Ca
Mode
Hoàng Đế
Số bài viết: 1021
Số lượt cảm ơn: 57
Số coin: 5390
Tham gia: 12/06/2017

13/10/2017 11:59:51


Thông báo khóa :

Tài khoản : hieubang002

Lí do : spam icon

Thời gian khóa : 15 ngày

Link nội quy : http://diendan.slg.vn/post/277-noi-quy-dien-dan


NẾU CÁC BẠN GẶP LỖI GÌ VUI LÒNG INBOX FANPAGE : https://www.facebook.com/TamQuocTruyenKySLG/

VÀ GỞI MAIL HỖ TRỢ : hotro@slg.vn - Chi tiết : http://tamquoctruyenky.vn/tin-tuc/bai-viet/thong-bao-ve-viec-ho-tro-tai-khoan


Phan Ca
Mode
Hoàng Đế
Số bài viết: 1021
Số lượt cảm ơn: 57
Số coin: 5390
Tham gia: 12/06/2017

16/10/2017 11:37:19


Thông báo khóa :

Tài khoản : Thế Mới Vui

Lí do : lập tiêu đề topic không đúng quy định

Thời gian khóa : 15 ngày

Link nội quy : http://diendan.slg.vn/post/277-noi-quy-dien-dan


NẾU CÁC BẠN GẶP LỖI GÌ VUI LÒNG INBOX FANPAGE : https://www.facebook.com/TamQuocTruyenKySLG/

VÀ GỞI MAIL HỖ TRỢ : hotro@slg.vn - Chi tiết : http://tamquoctruyenky.vn/tin-tuc/bai-viet/thong-bao-ve-viec-ho-tro-tai-khoan


Bình luận nhanh
Tổng số bài viết 4391 • Tổng số thành viên 6395 • thành viên mới nhất rongnho tuoi