Quay lại "Báo Lỗi"


Ciaosuuu
Member
Dân Thường
Số lượt cảm ơn: 1
Số coin: 135
Tham gia: 15/03/2017
báo lỗi không nhận sự kiên tiêu lượt

28/03/2017 08:27:46
2575 lượt xem

tình hình là lúc bảo trì xong vào đốt lượt hơn 100 lượt

đóng băng hơn 5h

mà vừa vào lại kiểm tra thì bạc được thưởng theo mốc tiêu lượt biến mất và cả điểm sự kiện cũng không thấy đâu luôn


Lỗi ... Lỗi everwhere

Thanks  

Bình luận nhanh
Tổng số bài viết 4472 • Tổng số thành viên 7019 • thành viên mới nhất ngthanhtu