Quay lại "Công cáo"


LSH.Fate
Mode
Tri Huyện
Số lượt cảm ơn: 8
Số coin: 515
Tham gia: 08/03/2017
[Event] Thu thập ý kiến các vấn đề về sever S501 nhằm chuẩn bị khai mở và một số vấn đề tại các sever còn lại

19/06/2017 11:23:05
3283 lượt xem

1. Tại sever S501

    - Hạn chế trong việc mở rương ra tướng : các tướng loại 1 sẽ không được mở ra mà phải đi bói, chỉ mở ra tối đa tướng 19

    - Số lượng tướng loại 1 chỉ là 3, chỉ ra thêm khi có sự kiện đặc biệt, nhằm duy trì tính năng bói khá hay của game

    - Thảo phạt : không có auto, giảm thời gian đi và về đi rất nhiều

    - Sửa auto bình man tối đa 10 ô, không có auto bình man dịch trại, không có auto ép dân

    - Khóa tính năng giao dịch tướng tại S501

2. Tại các sever còn lại 

     - Tăng số lượng quân tấn công vào thành hòa bình từ 7 vạn lên 21 vạn. Mục đích: để trình tình trạng thành hòa bình dùng auto đi phá người chơi khác

     - Ra mắt huyện thành nhưng không ra mắt tính năng ép trang bị
 
 
 
Mời các thành chủ cùng vào bàn luận và đưa ra ý kiến để LV ngày 1 tốt hơn


we don't talk anymore

Thanks  

Bình luận nhanh
Tổng số bài viết 4072 • Tổng số thành viên 5345 • thành viên mới nhất gg114580581814675340439