Quay lại "Chiến báo"


Đường Long
Member
Tri Huyện
Số lượt cảm ơn: 1
Số coin: 280
Tham gia: 28/02/2017
cái gì nữa đây,thôi thua rồi NPH ơi

09/07/2017 06:22:56
977 lượt xem

[18:22:37]: Hệ thống: Ngô Quốc 034 Chinh chiến nhận được {Chu Tước(mảnh)|6|10698}(Mảnh vỡ 1/10)

[18:17:20]: Hệ thống: Ngô Quốc 018 Chinh chiến nhận được {Vương Giả Hồn(mảnh)|7|126583}(Mảnh vỡ 1/30)

 
[18:18:20]: Hệ thống: [s2]Asasin96 Chinh chiến nhận được {Càn Khôn Câu(mảnh)|8|126584}(Mảnh vỡ 1/30)
[17:43:05]: Hệ thống: [s2]FIDE Đại Đế Chinh chiến nhận được {Đế Giang(mảnh)|6|1641}(Mảnh vỡ 5/10)

 

 

 

Thanks  

Bình luận nhanh
Tổng số bài viết 4472 • Tổng số thành viên 7019 • thành viên mới nhất ngthanhtu