Quay lại "Anh Hùng Luận"


Loiconlonton
Member
Tri Huyện
Số lượt cảm ơn: 5
Số coin: 290
Tham gia: 20/12/2016
Bình luận về tính năng Quốc chiến

12/07/2017 09:05:00
1590 lượt xem

Tình hình là sau 2 mua Quốc chiến thì thực trạng là thế này

- Chỉ có top Server mới được chơi Quốc chiến @@

- Dưới 140 thì 1 là tự giác, 2 là được khuyến khích không tham gia :v

- Nước nào càng nhiều người tham gia thì lại càng có cơ hội thua Quốc chiến @@

...

 

Thanks  

Bình luận nhanh




Tổng số bài viết 4472 • Tổng số thành viên 7019 • thành viên mới nhất ngthanhtu