Quay lại "Hướng Dẫn Tân Thủ"


Wave RSX
Mode
Tri Huyện
Số lượt cảm ơn: 11
Số coin: 480
Tham gia: 10/03/2017
[Hướng Dẫn] HOÀN THÀNH NHIỆM VỤ SỚM NHẤT SEVER HỔ LAO QUAN

18/08/2017 11:12:48
2870 lượt xem

HƯỚNG DẪN HOÀN THÀNH NHIỆM VỤ TÂN THỦ TRONG VÒNG “1 NỐT NHẠC”.

Dành cho các bạn mới chơi game, theo cách của mình

Trước tiên, các bạn chỉ cần có 1 ít vcoin trong tài khoản

Bước 1: Sau khi tạo nhân vật xong, các bạn click vào quan phủ để nâng cấp. Trong thời gian chờ, các bạn tiếp tục làm các bước sau:

Bước 2: Các bạn vào “thương thành”(góc dưới bên phải màn hình)

Mua vật phẩm “Mâm ngũ quả” với giá 11vc

 

Bước 3: Các bạn vào mục “Quốc khố” (thanh công cụ bên phải) => Sau đó vào mục “Rương” mở Mâm ngủ quả đã mua. Khi mở sẽ nhận được một số rương như: dân sinh, cổ khí, 100 ngân bảo, bạch kim…

 

Bước 4: Tiếp theo sau khi mở ra được 1 số rương 100 ngân bảo, các bạn tiếp tục mở tiếp rương 100 ngân bảo đó để lấy ngân bảo.

Bước 5: Vào quan phủ => phần kiến trúc => tăng thêm => chọn mục 66 ngân bảo => “Kích hoạt” Tiếp theo vào phần nội quan => Kích hoạt “khai thông chức năng thay đổi Nội quan Thành trì” => chọn 111 ngân bảo, rồi bấm “Kích hoạt”

Bước 6: Các bạn tiếp tục nâng cấp quan phủ, xây thêm 2 cái nhà dân.

Chờ nhà dân xây cấp 1. Xây tiếp 2 cái Nhà kho để chứa tài nguyên

Bước 7: Vào mục “Nhiệm vụ” góc trái phía trên, “Lĩnh nhiệm vụ xây xong nhà dân cấp 1” (nhiệm vụ thứ 1 trong danh sách 65 nhiệm vụ ở phía dưới bài viết)

-       Tiếp đến “lĩnh nhiệm vụ thứ 2”

Bước 8: Các bạn nhớ ưu tiên up Quan phủ (Quan phủ lúc nào cũng mặc định 1 suất nâng cấp, 2 suất còn lại phụ thuộc vào các nhiệm vụ khác), nâng tiếp 1 nhà dân cấp 1 lên cấp 3 rồi lên cấp 5 để làm nhiệm vụ, đồng thời đó nâng 1 nhà kho lên cấp cao hơn rồi cứ lĩnh thưởng các nhiệm vụ kế tiếp.

Khi nâng xong 1 nhà dân lên cấp 5, các bạn chuyển sang xây tường thành, lên khoảng cấp 3

Lúc này ưu tiên nâng của các bạn như sau: Quan Phủ, Nhà Kho, tường thành

Sau khi tường thành lên cấp 3 thì các bạn có chuyển sang xây thêm 1 nhà kho nữa (tổng 3 nhà kho) hoặc nâng cấp nhà kho còn lại ( 2 nhà kho)

Lúc này sẽ chỉ nâng: Quan Phủ, Kho, Kho

Bước 9: Các bạn vào Quốc Khố,=> Rương => mở dân sinh BẢO ĐỘC (nếu chưa có thì mua “Mâm ngũ quả” để mở)

Bước 10: Click vào tường thành, chế tạo các công sự: 10 cạm bẫy, 10 Gỗ lăn (nhiệm vụ 21 & 22) rồi chế tiếp 40 cạm bẫy (nhiệm vụ 60 – nhiệm vụ này ghi cần chế 50, nhưng vì đã chế trước 10 cái ở nv21 rồi nên chỉ cần chế 40 cái là đủ, tới phần nv chế 50 gỗ lăn cũng vậy, chế 40 cái là đủ) – Vì các nhiệm vụ chế công sự này rất lâu, nên các bạn cần chế tạo sớm để sớm hoàn thành nhiệm vụ.

Lúc này sẽ có thời gian để hoàn thành thời gian chế công sự

Lúc này các bạn sẽ xây 1 quán trọ (Quan Phủ, Kho, Quán trọ)

Tiếp theo: thứ tự nâng Quan Phủ, Kho, xây Đại học điện

Hết tài nguyên, các bạn lại mở Dân sinh bảo độc

Lại vào tường thành chế tạo các công sự lần lượt :50 cự mã, 40 gỗ lăn, 50 tiễn tháp, 50 lôi thạch (là xong các nhiệm vụ từ 61 -> 65)

Như vậy mình đã hướng dẫn xong các bạn phần nhiệm vụ tốn nhiều thời gian nhất, trong thời gian chờ đợi các công sự đó hoàn thành, các bạn cứ từng bước thực hiện các nhiệm vụ tân thủ tiếp theo.

 

DƯỚI ĐÂY LÀ DANH SÁCH 65 NHIỆM VỤ TÂN THỦ DÀNH CHO CÁC THÀNH CHỦ

 

 

1. Nhà tranh thô sơ 1
Xây dựng 1 gian Nhà dân (Cấp 1)

2. Trình tự kiến trúc
Kích hoạt Danh sách kiến trúc

3. Nhà tranh thô sơ 2
Nâng cấp Nhà dân (Cấp 3)

4. Nhà tranh thô sơ 3
Nâng cấp Nhà dân (Cấp 5)

5. Phái dân công
Điều phái 10 dân công tới Mỏ tài nguyên
Lưu ý: Chỉ có thể chọn mỏ tài nguyên có diện tích 1x1

6. Chiến lược Tích trữ 1
Xây dựng Kho (cấp 1)

7. Chiến lược Tích trữ 2
Nâng cấp Kho (cấp 2)

8. Chiến lược Tích trữ 3
Nâng cấp Kho (cấp 3)

9. Hỏi chư hầu
Con đường gia tăng Danh vọng
+Xây dựng nâng cấp kiến trúc
+Nghiên cứu Khoa học kỹ thuật
Tác dụng của Danh vọng
+Xây thêm nhiều thành mới
+Nâng cấp Thành trì

10. Tu sửa Quan phủ 1
Nâng cấp Quan phủ (cấp 2)

11. Tu sửa Quan phủ 2
Nâng cấp Quan phủ (cấp 3)

12. Điều chỉnh thuế suất
Cách thức thu thuế?
+Nhân khẩu nhàn rỗi
Làm thế nào điều chỉnh thuế suất ?
+Trong Quan phủ

13. Quảng bá giáo dục 1
Xây dựng Đại học điện (cấp 1)
Nâng cấp Kỹ thuật chặt Gỗ trong Khoa học tài nguyên (cấp 1)

14. Quảng bá giáo dục 2
Nâng cấp Đại học điện (cấp 2)
Nâng cấp Kỹ thuật đào Đá trong Khoa học tài nguyên (cấp 1)

15. Quảng bá giáo dục 3
Xây dựng Đại học điện (cấp 3)
Nâng cấp Kỹ thuật vỗ về dân trong Khoa học khác (cấp 1)

16. Chiêu hiền nạp sĩ
Xây dựng Quán trọ (cấp 1)
Xây dựng Tửu quán (cấp 1)

17. Chiếm lĩnh Mỏ tài nguyên
Phương thức chiếm lĩnh Mỏ tài nguyên?
+Phái Doanh trại chiếm lĩnh

18. Chọn hiền tài
Xây dựng Tụ hiền các (cấp 1)
Chiêu mộ 1 quan văn
Bổ nhiệm Thái thú

19. Tài thống lĩnh
Xây dựng Điểm tướng đài (cấp 1)
Chiêu mộ 1 võ tướng

20. Truyền thuyết danh tướng
Thuộc tính ban đầu của danh tướng lịch sử so với các võ tướng bình thường? 
+Cao

21. Tu sửa phòng ngự 1
Tường thành ( cấp 1)
Chế tạo công sự phòng ngự : 10 Cạm bẫy

22. Tu sửa phòng ngự 2
Tường thành (cấp 2)
Xây dựng công sự phòng ngự: 10 Gỗ lăn

23. Hoành đồ phách nghiệp
Cách nâng cao Uy danh ?
+Chiến thắng các quân vương khác
+Thảo phạt
24. Tác dụng của uy danh
+Chiếm lĩnh thêm nhiều Thành trì
+Lĩnh bổng lộc

25. Khởi đầu cơ nghiệp

Xây dựng Xưởng binh khí (cấp 1)
Xây dựng Xưởng khôi giáp (cấp 1)
Xây dựng Xưởng mã xa (cấp 1)

26. Chế tạo trang bị
Chế tạo 10 Ngư lân giáp
Chế tạo 20 Thấu giáp thương

27. Chế tạo nhanh quân bị
Chế tạo nhanh quân giới cần tiêu hao những gì?
+Vcoin

28. Chiêu mộ Huyền dũng 
Xây dựng Binh trường (cấp 1)
Chiêu mộ 10 tân binh

29. Trận tiền điểm binh
Vũ trang 10 tân binh
Nâng cao sĩ khí tới 30

30. Cải tổ quân đội
Làm thế nào điều chỉnh trang bị binh sĩ?
+Trong giao diện Quân sự - Võ tướng

31. Mở rộng thương mại
Xây dựng chợ (cấp 1)

32. Bán
Hãy bán Thấu giáp thương chưa sử dụng trong chợ.

33. Lương thảo tiên hành 1
Xây dựng Dịch trạm (cấp 1)

34. Lương thảo tiên hành 2
Nâng cấp Dịch trạm (cấp 2)

35. Lương thảo tiên hành 3
Nâng cấp Dịch trạm (cấp 3)

36. Đề bạt tướng lĩnh
Làm sao để tăng điểm kinh nghiệm cho Quan văn ?
+Bổ nhiệm làm thái thú
+Lôi đài
+Mưu sĩ
+Bổ nhiệm làm quân sư
Làm sao để tăng điểm kinh nghiệm cho Võ tướng?
+Hành quân chiến đấu
+Lôi đài

37. Liên kết chư hầu
Xây dựng Hồng lư tự (cấp 1)
Sáng lập hoặc gia nhập Liên minh

38. Mở rộng Thành trì
Khi danh vọng đủ để xây bao nhiêu thành thì có thể nâng cấp lần 1?
+4 thành
Khi danh vọng đủ để xây bao nhiêu thành thì có thể nâng cấp lần 2?
+9 thành

39. Lòng dân
Sử dụng 1 lần phát chẩn an ủi dân chúng, để Dân nộ trở về 0.

40. Chinh chiến thiên hạ
Người chơi trong thời kì bảo hộ tân thủ có thể tấn công Thành trì khác hoặc bị người chơi khác tấn không không?
+Không thể

41. Dựa vào dân chúng
Nâng cao giới hạn nhân khẩu đến 600

42. Chiến lược Tích trữ 4
Nâng cấp Kho (cấp 4)
Nâng cấp Kỹ thuật trồng trọt trong Khoa học tài nguyên (cấp 1)

43. Chiến lược Tích trữ 5
Nâng cấp Kho (cấp 5)
Nâng cấp Kỹ thuật luyện sắt trong Khoa học tài nguyên (cấp 1)

44. Chiến lược Tích trữ 6
Nâng cấp Kho (cấp 6)
Nâng cấp Kỹ thuật chặt Gỗ trong Khoa học tài nguyên (cấp 2)

45. Chiến lược Tích trữ 7
Nâng cấp Kho (cấp 7)
Nâng cấp Kỹ thuật đào Đá trong Khoa học tài nguyên (cấp 2)

46. Chiến lược Tích trữ 8
Nâng cấp Kho (cấp 8)
Nâng cấp Kỹ thuật trồng trọt trong Khoa học tài nguyên (cấp 2)

47. Chiến lược Tích trữ 9
Nâng cấp Kho (cấp 9)
Nâng cấp Kỹ thuật Luyện Sắt trong Khoa học tài nguyên (cấp 2)

48. Chiến lược Tích trữ 10
Nâng cấp Kho (cấp 10)
Nâng cấp Kỹ thuật Tích trữ (cấp 1)

49. Quy tụ nhân tài
Nâng cấp Quán trọ (cấp 2)
Nâng cấp Tụ hiền các (cấp 2)
Chiêu mộ 1 quan văn

50. Xây dựng doanh trại
Điều kiện tiền đề để xây dựng Doanh trại là gì?
+Một Quan văn
+Danh vọng
+Tài nguyên và Vàng

51. Quảng bá giáo dục 4
Nâng cấp Đại học điện (cấp 4)
Nâng cấp Kỹ thuật vỗ về dân chúng trong Khoa học khác (cấp 2)

52. Quảng bá giáo dục 5
Nâng cấp Đại học điện (cấp 5)
Nâng cấp Kỹ thuật vỗ về dân chúng trong Khoa học khác (cấp 3)

53. Nghiên cứu quân giới 1
Nâng cấp Kỹ thuật huấn luyện chiến mã trong Khoa học quân giới (cấp 5)

54. Tích lũy bị chiến 1
Chế tạo 100 Phiên vũ mã

55. Nghiên cứu quân giới 2
Nâng cấp Kỹ thuật chế tạo Khôi giáp trong Khoa học quân giới (cấp 5)

56. Nghiên cứu quân giới 3
Nâng cấp Kỹ thuật chế tạo cung tiễn trong Khoa học quân giới (cấp 5)

57. Tích lũy bị chiến 3
Chế tạo 100 Bá vương nỏ

58. Nghiên cứu quân giới 4
Nâng cấp Kỹ thuật chế tạo vũ khí trong Khoa học quân giới (cấp 5)

59. Tích lũy bị chiến 4
Chế tạo 100 Hậu bối đao

60. Tu sửa phòng ngự 3
Nâng cấp tường thành (cấp 3)
Chế tạo công sự phòng ngự: 50 Cạm bẫy

61. Tu sửa phòng ngự 4
Nâng cấp tường thành (cấp 4)
Chế tạo công sự phòng ngự: 50 Cự mã

62. Tu sửa phòng ngự 5
Nâng cấp tường thành (cấp 5)
Chế tạo công sự phòng ngự: 50 Gỗ lăn

63. Tu sửa phòng ngự 6
Nâng cấp tường thành (cấp 6)
Chế tạo công sự phòng ngự: 50 Tiễn tháp

64. Tu sửa phòng ngự 7
Nâng cấp tường thành (cấp 7)
Chế tạo công sự phòng ngự: 50 Lôi thạch

65. Bách lý chi thành

 Mở rộng thành trì cấp 2

 


Linh Vương Truyền Kỳ

 

Thanks  

thanglq
Member
Dân Thường
Số bài viết: 44
Số lượt cảm ơn: 1
Số coin: 225
Tham gia: 28/03/2017

19/10/2017 08:15:42


 


thanglq
Member
Dân Thường
Số bài viết: 44
Số lượt cảm ơn: 1
Số coin: 225
Tham gia: 28/03/2017

19/10/2017 08:23:58


 


tin6
Member
Dân Thường
Số bài viết: 2
Số lượt cảm ơn: 0
Số coin: 10
Tham gia: 03/03/2019

03/03/2019 06:29:30


 


Bình luận nhanh
Tổng số bài viết 4451 • Tổng số thành viên 6850 • thành viên mới nhất blackcat7979