Quay lại "Báo Lỗi"


anhgia1978
Member
Tri Huyện
Số lượt cảm ơn: 2
Số coin: 220
Tham gia: 17/12/2016
Lỗi đường truyền gián đoạn, không vào được game (gặp tiếng Tàu)

13/09/2017 09:43:03
4212 lượt xem

Em đã clear cache, reset IP các kiểu nhưng vẫn không đăng nhập được vào game. Thấy cái màn hình tiếng Tàu xong là đường truyền gián đoạn luôn (log bằng auto hay web đều bị)

Thanks  

Bình luận nhanh
Tổng số bài viết 4072 • Tổng số thành viên 5345 • thành viên mới nhất gg114580581814675340439