Quay lại "Chiến báo"


VaneLove
Member
Tể Tướng
Số lượt cảm ơn: 4
Số coin: 1215
Tham gia: 13/02/2017
khả ti năng easy vái .

12/01/2018 10:33:49
1204 lượt xem

http://s5.tamquoc.slg.vn/login?fid=151572468673181688 


f120

Thanks  

hugeWhale
Member
Tể Tướng
Số bài viết: 387
Số lượt cảm ơn: 30
Số coin: 2005
Tham gia: 15/12/2016

12/01/2018 11:33:58


ông chơi kiểu gì tôi thấy dame bé vc :))))


Đồng chí X - S5 Tân Dã


VaneLove
Member
Tể Tướng
Số bài viết: 239
Số lượt cảm ơn: 4
Số coin: 1215
Tham gia: 13/02/2017

12/01/2018 11:39:38


Công nhận, dã bục mặt nó vẫn còn tứ trụ zzz

f120


ngaothequanhung
Member
Dân Thường
Số bài viết: 16
Số lượt cảm ơn: 0
Số coin: 80
Tham gia: 05/02/2017

12/01/2018 02:41:46


game càng ngày càng mất cân bằng, phép quá đông và hung hãn

VaneLove
Member
Tể Tướng
Số bài viết: 239
Số lượt cảm ơn: 4
Số coin: 1215
Tham gia: 13/02/2017

12/01/2018 08:59:43


ngaothequanhung viết: game càng ngày càng mất cân bằng, phép quá đông và hung hãn
Nó vã sml mà bác, phép íu lắm, mưu như lão gia cát sỏi mí khoẻ

f120


hungdung210
Member
Dân Thường
Số bài viết: 31
Số lượt cảm ơn: 0
Số coin: 155
Tham gia: 18/12/2017

12/01/2018 10:53:27


ngô với ngụy ép 120 còn đi xa đc chứ thục phép ép 120 chỉ có méo mồm 


Bình luận nhanh
Tổng số bài viết 4350 • Tổng số thành viên 6114 • thành viên mới nhất qnhan10a3