Quay lại "Báo Lỗi"


Super Gunny s23- Ô sào
Member
Dân Thường
Số lượt cảm ơn: 2
Số coin: 250
Tham gia: 28/06/2017
LAGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG

17/01/2018 12:00:41
1205 lượt xem

s2-4 đang rất lagg sv các bạn thì sao :D:D:D:D:D

Thanks  

Hatsu58
Member
Tể Tướng
Số bài viết: 435
Số lượt cảm ơn: 19
Số coin: 2055
Tham gia: 09/01/2017

17/01/2018 06:09:20


s2 chơi 1h lag 20', fix gấp với 


Bình luận nhanh
Tổng số bài viết 4451 • Tổng số thành viên 6850 • thành viên mới nhất vpbaophong