Quay lại "Anh Hùng Luận"


bangshpro
Member
Tri Huyện
Số lượt cảm ơn: 1
Số coin: 195
Tham gia: 30/12/2016
lagggggggggggg quá NPH ơi...........

19/01/2018 06:00:24
721 lượt xem

Log acc từ 5h sáng tới bgio là hơn 6h rồi vẫn k vào nổi.

NPH xem tnao khắc phục lag đi chứ??

Thanks  

Bình luận nhanh
Tổng số bài viết 4472 • Tổng số thành viên 7019 • thành viên mới nhất ngthanhtu