Quay lại "Anh Hùng Luận"


Siêu xe -S29
Member
Thượng Thư
Số lượt cảm ơn: 2
Số coin: 955
Tham gia: 08/03/2018
Tại sao Ngụy lại được cộng 20% công thủ trong QC

13/04/2018 08:34:41
2274 lượt xem

Trong QC

http://s29.tamquoc.slg.vn/login?fid=152362708680535104

http://s29.tamquoc.slg.vn/login?fid=152362756411034343

Ngoài QC

http://s29.tamquoc.slg.vn/login?fid=152362086766135769

 

Tại sao lại như vậy, xin 1 lời giải thích

Thanks  

Siêu xe -S29
Member
Thượng Thư
Số bài viết: 189
Số lượt cảm ơn: 2
Số coin: 955
Tham gia: 08/03/2018

13/04/2018 08:41:42


Mình đang nhầm CB, để lấy lại


Thanhthuy0805TiTi
Member
Dân Thường
Số bài viết: 50
Số lượt cảm ơn: 1
Số coin: 255
Tham gia: 25/10/2017

13/04/2018 09:58:58


Cổ vũ bằng xu hoặc chiến tích có thể tăng công phòng thêm 5% đến vô cùng.


Siêu xe -S29
Member
Thượng Thư
Số bài viết: 189
Số lượt cảm ơn: 2
Số coin: 955
Tham gia: 08/03/2018

13/04/2018 10:42:29


Thanhthuy0805TiTi viết:

Cổ vũ bằng xu hoặc chiến tích có thể tăng công phòng thêm 5% đến vô cùng.

Không phải nhé, nếu cổ vũ thì đã báo là phé công cổ vũ rồi


hoangtung93
Member
Tri Huyện
Số bài viết: 53
Số lượt cảm ơn: 0
Số coin: 265
Tham gia: 18/08/2017

15/04/2018 12:07:32


sv mới mà 150 chắc toàn vip với nhau mà ông ngụy kia bị ăn hành sợ nhỉ


Sở Kiều
Member
Dân Thường
Số bài viết: 38
Số lượt cảm ơn: 0
Số coin: 185
Tham gia: 18/11/2016

16/04/2018 10:05:04


game này toàn mấy ông mê ngụy phép từ sgame ra chơi hay sao í, từ hồi mới ra game mà ngụy auto nhược quốc, ct hơn nước khác 20%,date đồ tỉ lệ cao hơn là đủ hiểu rồi nhé :(


Trăm năm Kiều vẫn là Kiều...!


Bình luận nhanh
Tổng số bài viết 4472 • Tổng số thành viên 7019 • thành viên mới nhất ngthanhtu