Quay lại "Tân Thủ "


Triệu Vân
Admin
Tể Tướng
Số lượt cảm ơn: 3
Số coin: 145
Tham gia: 07/11/2016
Uy Danh Trong Tam Quốc Truyền Kỳ

15/12/2016 02:23:56
10351 lượt xem

Uy Danh Trong Tam Quốc Truyền Kỳ

Chư vị tướng quân thân mến,

 

Trong bài viết này chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về 1 trong 3 yếu tố quan trọng ảnh hưởng tới sự phát triển và độ mạnh yếu của quý vị thành chủ. Đó chính là “ Uy Danh “.

  1. Sơ lược về uy danh:

 

Đúng như tên gọi thì uy danh được ví như 1 thước đo chuẩn xác nhất cho danh vọng của bạn trong 1 quốc gia. Quốc gia muốn mạnh cần phải có những thành chủ  thiện chiến trên xa trường, và điều đó đươc quyết định thông qua chỉ số Uy danh.

 

  1. Lợi ích của chỉ số uy danh:

 

Uy danh đem lại cho chúng ta những lợi ích j?

Đối với mỗi mốc uy danh, các vị thnafh chủ sẽ có một vị thế tương ứng, các vị thế này sẽ đem lại cho các thành chủ một lương bạc từ bồng lộc hàng ngày. Bên cạnh đó với một số mốc vị thế quan trọng, các thành chủ sẽ thể hiện được danh vọng của mình, qua đó chiêu mộ được những vị tướng tài ba với chỉ số mạnh về phò tá dưới trướng. Ngoài ra, không thể không kể đến việc chỉ số uy danh cũng quyết định số lượng chư hầu, số lượng tướng cũng như số lương mỏ và bạc các vị thành chủ được phép chiếm hữu. Quả thật là rất quan trọng phải không nào !

 

 

 

Chức Quan

Lương hàng ngày (Bạc)

Uy Danh

Ngụy

Thục

Ngô

Số tướng/ Thuộc địa/Ruộng/Mỏ Bạc

Vũ Vệ Hiệu Úy

2000

100

     

4/1/1/1

Phá Tặc Hiệu Úy

4000

500

Vương Song

Trương Bao

Chu Nhiên

4/1/1/1

Trường Thủy Hiệu Úy

5000

1000

     

4/1/1/1

Phấn Uy Hiệu Úy

7000

2000

     

4/1/1/1

Kiến Nghị Hiệu Úy

7500

4000

     

4/2/1/1

Nho Lâm Hiệu Úy

8000

6000

Tuân Du

Pháp Chính

Đại Kiều

4/2/1/1

Chiêu Tín Hiệu Úy

8500

9000

     

4/2/1/1

Trung Nghĩa Hiệu Úy

9000

12000

     

4/2/1/1

Tỳ Tướng Quân

9500

15000

     

5/2/1/1

Thiên Tướng Quân

10000

20000

Hắc Chiểu

Triệu Quảng

Tôn Thượng Hương

5/2/1/1

Hộ Quân

10500

25000

Trần Lâm

Tôn Can

Trương Hoàn

5/2/1/1

Nha Môn Tướng Quân

11000

30000

Hạ Hầu Phách

Phỉ Ý

Trương Đễ

5/2/1/1

Bình Bắc Tướng Quân

11500

38000

Dương Tu

Phó Sĩ Nhân

Gia Cát Cẩn

5/3/1/1

Bình Tây Tướng Quân

12000

43000

Tào Hồng

My Phương

Trần Vũ

5/3/1/1

Bình Nam Tướng Quân

12500

50000

Hoa Hâm

Tần Mật

Bộ Chất

5/3/1/1

Bình Đông Tướng Quân

13000

60000

Văn Ương

Mã Lương

Tiểu Kiều

5/3/1/1

Thảo Nghịch Tướng Quân

13500

70000

     

6/3/1/1

Phá Lỗ Tướng Quân

14000

80000

Trần Quần

Mã Tắc

Lý Dị

6/3/1/1

An Quốc Tướng Quân

14500

90000

Lý Điển

Đặng Chi

Lăng Thao

6/3/1/1

Quân Sư Tướng Quân

15000

100000

Lạc Tiễn

Liêu Hóa

Phan Chương

6/3/1/1

Hậu Tướng Quân

15500

120000

     

6/3/2/1

Tiền Tướng Quân

16000

130000

Chân Cơ

Tưởng Uyển

Trình Phổ

6/3/2/1

Hữu Tướng Quân

16500

150000

Trình Dục

Vương Bình

Chu Thái

6/3/2/1

Tả Tướng Quân

17000

170000

Bàng Đức

Quan Bình

Trương Chiêu

6/3/2/1

An Bắc Tướng Quân

17500

190000

Đặng Ngải

Quan Tác

Lăng Thống

7/3/2/1

An Tây Tướng Quân

18000

210000

Tào Nhân

Chu Thương

Tưởng Khâm

7/3/2/1

An Nam Tướng Quân

18500

240000

Tào Phi

Quan Hưng

Lỗ Túc

7/3/2/1

An Đông Tướng Quân

19000

260000

Vu Cấm

Từ Thứ

Hàn Đương

7/3/2/1

Trấn Bắc Tướng Quân

19500

280000

     

7/3/2/2

Trấn Nam Tướng Quân

20000

310000

Tư Mã Chiêu

Triệu Thống

Hoàng Cái

7/3/2/2

Trấn Tây Tướng Quân

21000

340000

Điển Vi

Hoàng Trung

Lữ Mông

7/3/2/2

Trấn Đông Tướng Quân

22000

370000

Từ Hoẳng

Bàng Thống

(2)

7/3/2/2

Chinh Bắc Tướng Quân

23000

420000

Tuân Úc

Ngụy Diên

Tôn Kiên

8/3/2/2

Chinh Tây Tướng Quân

24000

440000

Trương Hợp

Mã Siêu

Từ Thịnh

8/3/2/2

Chinh Nam Tướng Quân

25000

450000

Hạ Hầu Uyên

Khương Duy

Cam Ninh

8/3/2/2

Chinh Đông Tướng Quân

26000

460000

Hứa Trử

Trương Phi

Thái Sử Từ

8/3/2/2

Xa Kỵ Tướng Quân

27000

470000

Quách Gia

Lưu Bị

Tôn Sách

8/4/2/2

Phiêu Kỵ Tướng Quân

28000

480000

Tư Mã Ý

Quan Vũ

Lục Tốn

8/4/2/2

Vệ Tướng Quân

29000

490000

Hạ Hầu Đôn

Triệu Vân

Tôn Quyền

8/4/2/2

Đại Đô Đốc

30000

500000

Tào Tháo

Gia Cát Lượng

Chu Du

8/4/2/2

Đại Đô Đốc Nhất Tinh

31000

510000

     

8/5/2/2

Đại Đô Đốc Nhị Tinh

32000

520000

     

8/5/2/2

Đại Đô Đốc Tam Tinh

33000

530000

     

8/5/2/2

Đại Đô Đốc Tứ Tinh

34000

540000

     

8/5/2/2

Đại Đô Đốc Ngũ Tinh

35000

550000

     

8/5/2/2

Đại Đô Đốc Lục Tinh

36000

560000

     

8/5/2/2

Đại Đô Đốc Thất Tinh

37000

610000

     

8/5/2/2

Đại Đô Đốc Bát Tinh

38000

640000

Quách Hoài

Tông Dự

Gia Cát Đản

8/5/2/2

Đại Đô Đốc Cửu Tinh

39000

670000

 

 

 

8/5/2/2

Đại Đô Đốc Thập Tinh

40000

700000

Tuân Di

Mã Thừa

Tôn Tuấn

8/5/2/2

Đại Tư Mã

45000

750000

Tào Sảng

Lưu Thiện

Đằng Dận

8/5/2/2

Đại Đô Đốc

50000

800000

Tư Mã Sư

Gia Cát Chiêm

Luc Kháng

8/5/2/2

 

 

 

Một điều đặc biêt là từ mốc 560000 uy danh, các vị thành chủ sẽ bị trừ uy danh mỗi ngày, bù vào đó, mỗi khi vị thế đc lên 2 bậc, sức công và phòng thủ của quân đội quý thành chủ sẽ được tang thêm 10%. Bài viết ghi nhân ở mốc 800k uy danh, mức công phòng thủ được tang thêm là 30%. Chúc quý thành chú sớm về đích trong cuộc đua uy danh và khẳng định được danh vọng và vị thế của mình trong quốc gia.


Ohne Glauben Bist Du Tot - Without Faith You'll Die ...

 

Thanks  

junehpvn
Member
Dân Thường
Số bài viết: 21
Số lượt cảm ơn: 0
Số coin: 105
Tham gia: 08/10/2017

28/10/2017 07:21:22


Thank you

Bình luận nhanh
Tổng số bài viết 4072 • Tổng số thành viên 5345 • thành viên mới nhất gg114580581814675340439