Quay lại "Thục Quốc "


Đê 10
Member
Tri Huyện
Số lượt cảm ơn: 12
Số coin: 360
Tham gia: 22/04/2018
Hỏi về cái làm mới điểm tướng đài ?

09/09/2018 10:07:06
1111 lượt xem

Giả như mình chiêu tướng khi làm mới rồi thì con tướng đó có xuất hiện lại không hé? 

Với lại con Vu Chính vs GCK thì tỉ lệ stun nó tầm khoảng bao nhiêu ? 

 Thanks!!


--- . ---

1 Thanks  

Bình luận nhanh




Tổng số bài viết 4470 • Tổng số thành viên 7011 • thành viên mới nhất dieuhoaakyo