Quay lại "Anh Hùng Luận"


VeDiEm Hihi
Member
Dân Thường
Số lượt cảm ơn: 3
Số coin: 225
Tham gia: 25/08/2017
Xin ae cb map tháp thành nguỵ và tư vấn đồ đạc

08/11/2018 07:18:43
2301 lượt xem

Như tiêu đề .. Tình hình là map tháp thành khoai quá. Ae nguỵ cho xin cb với đồ đạc để phấn đấu với


Ta Đi Tìm Emm

Thanks  

Hạng Vũ
Member
Tri Huyện
Số bài viết: 74
Số lượt cảm ơn: 7
Số coin: 385
Tham gia: 23/11/2016

08/11/2018 12:14:12


Của chế đây nhưng không có đồ đạc đâu nhé:

http://s2.tamquoc.slg.vn/login?fid=154052025076968703

http://s2.tamquoc.slg.vn/login?fid=154131776229373310

http://s2.tamquoc.slg.vn/login?fid=154164351956069265

http://s2.tamquoc.slg.vn/login?fid=154131794501207401

http://s2.tamquoc.slg.vn/login?fid=154096205308117076

http://s2.tamquoc.slg.vn/login?fid=154114827129283556

http://s2.tamquoc.slg.vn/login?fid=154124194584384881

http://s2.tamquoc.slg.vn/login?fid=154124251726290113


FlameCowKing
Member
Thượng Thư
Số bài viết: 108
Số lượt cảm ơn: 7
Số coin: 575
Tham gia: 11/02/2017

08/11/2018 01:22:03


Thanks bác, em cũng đang cần 


Thục-S5


Dinh Luong Nguyen
Member
Tri Huyện
Số bài viết: 57
Số lượt cảm ơn: 2
Số coin: 295
Tham gia: 12/08/2017

08/11/2018 06:18:49


lời khuyên của mình la thớt nên sắm một hai thân tướng, đơn giản nhất là hoa đa nếu có điều kiện thêm đv là nữa đu để qua tt. 


linhbeo92
Member
Dân Thường
Số bài viết: 33
Số lượt cảm ơn: 1
Số coin: 170
Tham gia: 02/05/2017

09/11/2018 04:48:46


Dinh Luong Nguyen viết:

lời khuyên của mình la thớt nên sắm một hai thân tướng, đơn giản nhất là hoa đa nếu có điều kiện thêm đv là nữa đu để qua tt. 

chuẩn,ngụy thuần phép có 2 con này đi map dễ hẳn luôn,tập trung vào dam,khỏi lo def


VeDiEm Hihi
Member
Dân Thường
Số bài viết: 42
Số lượt cảm ơn: 3
Số coin: 225
Tham gia: 25/08/2017

09/11/2018 07:20:33


linhbeo92 viết:
Dinh Luong Nguyen viết:

lời khuyên của mình la thớt nên sắm một hai thân tướng, đơn giản nhất là hoa đa nếu có điều kiện thêm đv là nữa đu để qua tt. 

chuẩn,ngụy thuần phép có 2 con này đi map dễ hẳn luôn,tập trung vào dam,khỏi lo def

Vane-Love đây :)))

e 2 thần tướng rồi mà vẫn thấy tăm tối ghê =))


Ta Đi Tìm Emm


linhbeo92
Member
Dân Thường
Số bài viết: 33
Số lượt cảm ơn: 1
Số coin: 170
Tham gia: 02/05/2017

09/11/2018 11:50:50


vậy hỏi ông zhangzu nhé,acc gió s29 của ổng đi tháp thành thuần phép đó :)) nhưng mà dam ông ấy khá là mạnh đó 


@xxxx@
Member
Dân Thường
Số bài viết: 16
Số lượt cảm ơn: 0
Số coin: 70
Tham gia: 25/11/2016

10/11/2018 09:45:38


các vip mạnh đầu tư cả 1 time rồi, up 180-190 cả đống rồi mà ko thấy tổ chức giải đấu nào hay map mới cho các ông ấy đua gì cả nhỉ


Hứa Chử_S31
Member
Tri Huyện
Số bài viết: 85
Số lượt cảm ơn: 7
Số coin: 460
Tham gia: 28/04/2018

10/11/2018 09:58:25


VeDiEm Hihi viết:
linhbeo92 viết:
Dinh Luong Nguyen viết:

lời khuyên của mình la thớt nên sắm một hai thân tướng, đơn giản nhất là hoa đa nếu có điều kiện thêm đv là nữa đu để qua tt. 

chuẩn,ngụy thuần phép có 2 con này đi map dễ hẳn luôn,tập trung vào dam,khỏi lo def

Vane-Love đây :)))

e 2 thần tướng rồi mà vẫn thấy tăm tối ghê =))

Chiến báo TT. ( Tóm gọn thông tin: Ngựa 28k, 3 nón 4k; 2 nón 3k. mệnh tinh cam lv7, 8; linh thú: C.Bằng UMTS 26, còn lại thú tím chưa đục hết lỗ huyễn; Huyết mạch 25X5; long mạch: Qua Long Khu). Hên là chính, chúc may mắn.

http://s28.tamquoc.slg.vn/login?fid=153956951490534320

http://s28.tamquoc.slg.vn/login?fid=153956956242668497

http://s28.tamquoc.slg.vn/login?fid=153958594015425263

http://s28.tamquoc.slg.vn/login?fid=153957945901918677

http://s28.tamquoc.slg.vn/login?fid=153959971942113468

http://s28.tamquoc.slg.vn/login?fid=153961613009301092

http://s28.tamquoc.slg.vn/login?fid=153965484187058730

http://s28.tamquoc.slg.vn/login?fid=153966509732556059

http://s28.tamquoc.slg.vn/login?fid=154094269043190965

http://s28.tamquoc.slg.vn/login?fid=153966538726720065

http://s28.tamquoc.slg.vn/login?fid=153966549551465197

http://s28.tamquoc.slg.vn/login?fid=153967642685951953

http://s28.tamquoc.slg.vn/login?fid=154085781936909826

http://s28.tamquoc.slg.vn/login?fid=154086201724916959

http://s28.tamquoc.slg.vn/login?fid=154089690484971569

http://s28.tamquoc.slg.vn/login?fid=154089985850281407

 


Chữ Ký.


VeDiEm Hihi
Member
Dân Thường
Số bài viết: 42
Số lượt cảm ơn: 3
Số coin: 225
Tham gia: 25/08/2017

10/11/2018 05:28:04


Hứa Chử_S31 viết:
VeDiEm Hihi viết:
linhbeo92 viết:
Dinh Luong Nguyen viết:

lời khuyên của mình la thớt nên sắm một hai thân tướng, đơn giản nhất là hoa đa nếu có điều kiện thêm đv là nữa đu để qua tt. 

chuẩn,ngụy thuần phép có 2 con này đi map dễ hẳn luôn,tập trung vào dam,khỏi lo def

Vane-Love đây :)))

e 2 thần tướng rồi mà vẫn thấy tăm tối ghê =))

Chiến báo TT. ( Tóm gọn thông tin: Ngựa 28k, 3 nón 4k; 2 nón 3k. mệnh tinh cam lv7, 8; linh thú: C.Bằng UMTS 26, còn lại thú tím chưa đục hết lỗ huyễn; Huyết mạch 25X5; long mạch: Qua Long Khu). Hên là chính, chúc may mắn.

http://s28.tamquoc.slg.vn/login?fid=153956951490534320

http://s28.tamquoc.slg.vn/login?fid=153956956242668497

http://s28.tamquoc.slg.vn/login?fid=153958594015425263

http://s28.tamquoc.slg.vn/login?fid=153957945901918677

http://s28.tamquoc.slg.vn/login?fid=153959971942113468

http://s28.tamquoc.slg.vn/login?fid=153961613009301092

http://s28.tamquoc.slg.vn/login?fid=153965484187058730

http://s28.tamquoc.slg.vn/login?fid=153966509732556059

http://s28.tamquoc.slg.vn/login?fid=154094269043190965

http://s28.tamquoc.slg.vn/login?fid=153966538726720065

http://s28.tamquoc.slg.vn/login?fid=153966549551465197

http://s28.tamquoc.slg.vn/login?fid=153967642685951953

http://s28.tamquoc.slg.vn/login?fid=154085781936909826

http://s28.tamquoc.slg.vn/login?fid=154086201724916959

http://s28.tamquoc.slg.vn/login?fid=154089690484971569

http://s28.tamquoc.slg.vn/login?fid=154089985850281407

 

Dàn nón của bác ấn tượng ghê. của e cao nhất mới 2k4. khó vãi

http://s20.tamquoc.slg.vn/login?fid=154176701196405137


Ta Đi Tìm Emm


Dinh Luong Nguyen
Member
Tri Huyện
Số bài viết: 57
Số lượt cảm ơn: 2
Số coin: 295
Tham gia: 12/08/2017

11/11/2018 08:55:42


VeDiEm Hihi viết:
Hứa Chử_S31 viết:
VeDiEm Hihi viết:
linhbeo92 viết:
Dinh Luong Nguyen viết:

lời khuyên của mình la thớt nên sắm một hai thân tướng, đơn giản nhất là hoa đa nếu có điều kiện thêm đv là nữa đu để qua tt. 

chuẩn,ngụy thuần phép có 2 con này đi map dễ hẳn luôn,tập trung vào dam,khỏi lo def

Vane-Love đây :)))

e 2 thần tướng rồi mà vẫn thấy tăm tối ghê =))

Chiến báo TT. ( Tóm gọn thông tin: Ngựa 28k, 3 nón 4k; 2 nón 3k. mệnh tinh cam lv7, 8; linh thú: C.Bằng UMTS 26, còn lại thú tím chưa đục hết lỗ huyễn; Huyết mạch 25X5; long mạch: Qua Long Khu). Hên là chính, chúc may mắn.

http://s28.tamquoc.slg.vn/login?fid=153956951490534320

http://s28.tamquoc.slg.vn/login?fid=153956956242668497

http://s28.tamquoc.slg.vn/login?fid=153958594015425263

http://s28.tamquoc.slg.vn/login?fid=153957945901918677

http://s28.tamquoc.slg.vn/login?fid=153959971942113468

http://s28.tamquoc.slg.vn/login?fid=153961613009301092

http://s28.tamquoc.slg.vn/login?fid=153965484187058730

http://s28.tamquoc.slg.vn/login?fid=153966509732556059

http://s28.tamquoc.slg.vn/login?fid=154094269043190965

http://s28.tamquoc.slg.vn/login?fid=153966538726720065

http://s28.tamquoc.slg.vn/login?fid=153966549551465197

http://s28.tamquoc.slg.vn/login?fid=153967642685951953

http://s28.tamquoc.slg.vn/login?fid=154085781936909826

http://s28.tamquoc.slg.vn/login?fid=154086201724916959

http://s28.tamquoc.slg.vn/login?fid=154089690484971569

http://s28.tamquoc.slg.vn/login?fid=154089985850281407

 

Dàn nón của bác ấn tượng ghê. của e cao nhất mới 2k4. khó vãi

http://s20.tamquoc.slg.vn/login?fid=154176701196405137

thế thì love chưa đủ đọ cứng cho hai con thần tướng rồi, tập trung buid cho 2con đó đeff ổn chút là đc. nhất là hoa đà thủ mưu cực trâu. đv thì giảm đame của boss tới 8 9 phần thêm hoa đà thủ nữa thì lo gì ko qua  :)) thiếu chút may mắn nua thôi.
tôi úp 180 cũng 3 nón 2k, 1non 2k5, 1 gần 3k thôi. 
nếu đc thì nên chiêu và trọng dụng y lam nữa nhé 

 

 


Bình luận nhanh
Tổng số bài viết 4437 • Tổng số thành viên 6704 • thành viên mới nhất gg104320319548138777634