Quay lại "Anh Hùng Luận"


baoduy112233
Member
Tri Huyện
Số lượt cảm ơn: 3
Số coin: 480
Tham gia: 05/04/2017
Tình trạng lag trong game...!!!

03/12/2018 10:39:24
6441 lượt xem

Từ tối đến giờ cứ đươc 1 tí là game lại lag dis hết các acc, không biết các bác có ai bị như em không, hay do mạng em cùi 

Thanks  

LêGin
Member
Dân Thường
Số bài viết: 45
Số lượt cảm ơn: 1
Số coin: 210
Tham gia: 16/12/2016

03/12/2018 10:43:52


Ủ mưu có ko mình xin cái pass giải nén auto với 


Đê 10
Member
Tri Huyện
Số bài viết: 60
Số lượt cảm ơn: 12
Số coin: 360
Tham gia: 22/04/2018

03/12/2018 10:52:48